Graafschap Hornelaan 118g
6001 HT Weert Netherlands
Tel: +31 (0)6 295 914 76
info@henitech.com
www.henitech.com

henitech

Service en onderhoud

Om uw investering in het kunstgras over zoveel mogelijk jaren te kunnen verdelen, adviseren wij u om minimaal 1 maal per jaar (afhankelijk van het reguliere eigen onderhoud en de belasting van het kunstgrasveld) specialistisch preventief onderhoud te laten uitvoeren door Henitech.
   
Onze medewerkers zullen dan de infill in het veld machinaal decompacteren, eventuele kleine schades verhelpen, controlemetingen doen betreffende de infill, controles doen betreffende het verslijten van het kunstgras, advies geven aan de beheerder van het veld en na afloop van de werkzaamheden een schriftelijk onderhoudsrapport opmaken met daarin vermeld de uitgevoerde werkzaamheden en de geconstateerde zaken evenals de adviezen en de technische levensduur van het kunstgrasveld.

Indien uw vereniging niet de juiste mensen of middelen heeft om de reguliere wekelijkse en maandelijkse onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, doen wij u graag een aanbieding om dit door onze onderhoudsdeskundige medewerkers te laten uitvoeren.

De afgesloten onderhoudscontracten zullen ingaan vanaf oplevering van het veld en hebben een looptijd van 5 jaar. De contractprijzen zijn inclusief reiskosten, machinekosten, rapportagekosten evenals eventuele overnachtingskosten.

powered by DICO © 2006-2024 DigiBit